പേജുകള്‍‌

മറ്റുള്ളവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളെ നിങ്ങള്‍ എന്തുകൊണ്ട് നിരാകരിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോള്‍ മനസ്സിലാകും ഞാന്‍ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസങ്ങളെ നിരാകരിക്കുന്നുവെന്ന്‌.

Sunday, May 2, 2010

സംവാദം

3 comments:

സുശീല്‍ കുമാര്‍ പി പി said...

പങ്കെടുക്കുക.

dotcompals said...

http://rationalthoughts.org/2010/04/30/debate-religion-and-science/

നന്ദന said...

സുശീൽ, അവിടെ എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയില്ല അത്രയും ദൂരേയാണ് ഞാനിപ്പൊൾ
അത്കൊണ്ട് സുശീൽ അവിടുത്തെ വിവരങ്ങൾ ബ്ലോഗിലൂടെ അറിയിക്കുമല്ലോ? വിശദമായ വിവരങ്ങൾ അറിയാൽ തല്പര്യമുണ്ട് എന്നറിയിക്കുന്നു.